Dịch vụ Visa - vé máy bay

Hỗ trợ phần mềm

  • Nguyễn Thúy Ngần

   Tel: 01689902170

   Skype:

  • Dương Việt Hùng

   Tel: 0903267002

   Skype:

  • Đinh Công Vĩnh

   Tel: 0943246111

   Skype:

Hỗ trợ phòng vé

  • Đàm Thanh An

   Tel: 0988 980 190

   Skype:

  • Lê Tuyết Nga

   Tel: 0984 990 481

   Skype:

Liên kết

Trang chủ / Thư viện Video - Ảnh

Album: Du lịch cùng UBND quận Tây Hồ
Ngày: 06/07/2011
Địa điểm: Tam Đảo - Vĩnh Phúc
Album này được thực hiện trong chuyến đi tham quan - nghỉ dưỡng do phòng Nội Vụ - Quận Tây Hồ tổ chức mà thành viên công ty THA là một trong số ít các đơn vị và cá nhân được mời tham gia. Chuyến đi này được tổ chức sau khi Công ty THA kết hợp với Trung tâm CNTT Quận Tây Hồ thực hiện áp dụng CNTT vào công tác Tổng hợp báo cáo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐDN các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn quận Tây Hồ, hoàn thành nhiệm vụ do phòng Nội Vụ Quận Tây Hồ đề ra.

Các album khác

- Du lịch hè 2013 (Ngày: 28/07/2013; Địa điểm: Cao Bằng)

- Nghỉ mát 2011 (Ngày: 02/09/2011; Địa điểm: Sapa(Lào Cai) - Hà Khẩu(Vân Nam))

- Du lịch cùng UBND Tỉnh Ninh Bình (Ngày: 20/06/2019; Địa điểm: Chùa Bái Đính - Ninh Bình & Đền Trần - Nam Định)

- Du lịch xuân 2012 (Ngày: 04/02/2012; Địa điểm: Phát Diệm - Non Nước - Tràng An - Bái Đính - Vân Long)

- Du lịch hè 2012 (Ngày: 30/04/2012; Địa điểm: Vân Đồn - Cô Tô (Quảng Ninh))

- Khoang Xanh - Suối Tiên (Ngày: 07/12/2012; Địa điểm: Ba Vì - Hà Nội)