Dịch vụ Visa - vé máy bay

Hỗ trợ phần mềm

  • Nguyễn Thúy Ngần

   Tel: 01689902170

   Skype:

  • Dương Việt Hùng

   Tel: 0903267002

   Skype:

  • Đinh Công Vĩnh

   Tel: 0943246111

   Skype:

Hỗ trợ phòng vé

  • Đàm Thanh An

   Tel: 0988 980 190

   Skype:

  • Lê Tuyết Nga

   Tel: 0984 990 481

   Skype:

Liên kết

Trang chủ /  Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Phần mềm Quản lý tàu thuyền du lịch (Số lượt xem: 1586)

Phần mềm Quản lý tàu thuyền du lịch giúp các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có sở hữu tàu thuyền có thể quản lý hóa đơn, phiếu đặt phòng, tình trạng phòng, số lượng phòng đặt, hủy, thời gian lên đà gần nhất của tàu thuyền, doanh thu, chi phí, lợi nhuận kinh doanh....


Phần mềm có giao diện thân thiện với người sự dụng, có hố trợ đồ họa cấu tạo thuyền trực quan cùng các dạng báo cáo kết quả kinh doanh cần thiết.


Các tin liên quan

- Phần mềm Quản lý kho hàng (Số lượt xem: 1560)

- Phần mềm Quản lý Kinh doanh nước sạch (Số lượt xem: 1930)