Dịch vụ Visa - vé máy bay

Hỗ trợ phần mềm

  • Nguyễn Thúy Ngần

   Tel: 01689902170

   Skype:

  • Dương Việt Hùng

   Tel: 0903267002

   Skype:

  • Đinh Công Vĩnh

   Tel: 0943246111

   Skype:

Hỗ trợ phòng vé

  • Đàm Thanh An

   Tel: 0988 980 190

   Skype:

  • Lê Tuyết Nga

   Tel: 0984 990 481

   Skype:

Liên kết

Trang chủ /  Phần mềm cải cách hành chính

Phần mềm quản lý đăng ký lao động (Số lượt xem: 2047)

Mục đích:

Quản lý quá trình xử lý hồ sơ của dân, quá trình đăng ký sử dụng lao động của các tổ chức, đơn vị cần sử dụng lao động.

Theo dõi tình hình lao động, sử dụng lao động và các vấn đề liên quan đến lao động trên địa bàn Quận/ Huyện theo nhiều tiêu thức khác nhau như: phường xã, đường phố, khu vực.

Liên kết và theo dõi được tình hình vi phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.

Xây dựng được cơ sở dữ liệu về lao động phục vụ mục đích tra cứu, tổng hợp, lưu trữ và quản lý.


Mô tả chức năng:

 • Hỗ trợ quy trình tác nghiệp, xử lý nghiệp vụ: Tiếp nhận hồ sơ,  in biên nhận, chuyển hồ sơ tiếp nhận đến phòng ban chức năng, nhận lại kết quả giải quyết, trả kết quả cho dân, nhận hồ sơ bổ sung, huỷ hồ sơ, thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ, phân công cán bộ thụ lý hồ sơ, soạn thảo, in công văn tờ trình, đăng ký nội quy lao động, đăng ký sử dụng lao động, đăng ký hợp đồng lao động, ….
 • Xem và theo dõi tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: hồ sơ trễ hẹn, chưa giải quyết, đã giải quyết, ...
 • Hỗ trợ chức năng thông báo các hồ sơ sắp quá hạn, đã quá hạn.
 • Hỗ trợ tra cứu, truy tìm, theo dõi và in các báo cáo thống kê.
 • Đưa thông tin lên Web .
 • Quản lý hệ thống các danh mục .
 • Quản trị hệ thống: quản lý người dùng, quản lý sao lưu, phục hồi dư liệu khi có sự cố, bảo mật hệ thống.