Dịch vụ Visa - vé máy bay

Hỗ trợ phần mềm

  • Nguyễn Thúy Ngần

   Tel: 01689902170

   Skype:

  • Dương Việt Hùng

   Tel: 0903267002

   Skype:

  • Đinh Công Vĩnh

   Tel: 0943246111

   Skype:

Hỗ trợ phòng vé

  • Đàm Thanh An

   Tel: 0988 980 190

   Skype:

  • Lê Tuyết Nga

   Tel: 0984 990 481

   Skype:

Liên kết

Trang chủ /  Phần mềm cải cách hành chính

Phần mềm quản lý phòng công chứng (quản lý thông tin ngăn chặn và hợp đồng công chứng)  (Số lượt xem: 4756)

 1. Cho phép các tổ chức công chứng tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, tra cứu thông tin các giao dịch, hợp đồng một cách thống nhất, khoa học. Hệ thống tự động lưu lại thông tin giao dịch của tài sản trong hợp đồng sau mỗi lần giao dịch, điều này giúp tạo nên lịch sử giao dịch đầy đủ của tài sản, là cơ sở đáng tin cậy cho công chứng viên xác định tính hợp lệ của giao dịch tiếp theo liên quan đến tài sản.


Nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin liên quan đến các đối tượng người dân đã từng chứng thực hoặc ủy quyền, đảm bảo việc lưu trữ những thông tin trước đây về đối tượng đó.

MỤC TIÊU

 1. Cho phép các tổ chức công chứng tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, tra cứu thông tin các giao dịch, hợp đồng một cách thống nhất, khoa học. Hệ thống tự động lưu lại thông tin giao dịch của tài sản trong hợp đồng sau mỗi lần giao dịch, điều này giúp tạo nên lịch sử giao dịch đầy đủ của tài sản, là cơ sở đáng tin cậy cho công chứng viên xác định tính hợp lệ của giao dịch tiếp theo liên quan đến tài sản.
 2. Công chứng viên, chuyên viên nghiệp vụ có thể tìm kiếm, tra cứu, lập báo cáo về các giao dịch, hợp đồng đã công chứng dễ dàng, nhanh chóng, chuyên nghiệp.
 3. Tạo dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, các tổ chức công chứng có thể chia sẻ thông tin hạn chế rủi ro, ngăn chặn các giao dịch giả, tiết kiệm thời gian và chi phí. Dữ liệu ngăn chặn được phân loại rõ ràng và cơ sở dữ liệu này có nguồn gốc rõ ràng xuất phát từ 2 nguồn chính: Phần lớn do Cơ quan có thẩm quyền (Viện kiểm soát nhân dân, Tòa án nhân dân....) và một phần do chính các Tổ chức Công chứng trong hệ thống cập nhật lên trong chính quá trình hoạt động hành nghề.
 4. Nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin cho các tổ chức công chứng.
 5. Tạo dựng kênh thông tin liên lạc giữa Sở Tư pháp với các tổ chức công chứng, tăng cường sự quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng.
 6. Trợ giúp Trưởng văn phòng trong việc quản lý, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

CHỨC NĂNG CƠ BẢN

- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý công chứng bất động sản
- Quản lý công chứng động sản: ( thông thường là tàu thuyền , xe..)
- Tích hợp các biểu mẫu hợp đồng của bộ tư pháp có sẵn trên phần mềm, giúp người dùng dễ dàng soạn thảo hợp đồng công chứng cho khách hàng.
- Quản lý lịch sử đối tượng công chứng
- Hỗ trợ tìm kiếm thông tin
- Quản lý đối tượng và tài sản ngăn chặn
- Quản lý thu phí công chứng,
- Quản lý chi

- Quản lý lưu trữ hồ sơ

- Quản lý hợp đông đã ký hoặc chưa ký của công chứng viên
- Báo cáo thống kê giao dịch công chứng.
- Báo cáo danh sách khách hàng công chứng.
- Báo cáo lịch sử của từng đối tượng công chứng.
- Báo cáo tổng hợp thu, chi