Dịch vụ Visa - vé máy bay

Hỗ trợ phần mềm

  • Nguyễn Thúy Ngần

   Tel: 01689902170

   Skype:

  • Dương Việt Hùng

   Tel: 0903267002

   Skype:

  • Đinh Công Vĩnh

   Tel: 0943246111

   Skype:

Hỗ trợ phòng vé

  • Đàm Thanh An

   Tel: 0988 980 190

   Skype:

  • Lê Tuyết Nga

   Tel: 0984 990 481

   Skype:

Liên kết

Trang chủ /  Phần mềm cải cách hành chính

Web dịch vụ hành chính công - Các dịch vụ công trực tuyến  (Số lượt xem: 2221)

Hệ thống Website cung cấp các chức năng tiếp nhận các loại hồ sơ qua mạng. Cung cấp thông tin tình hình hộ kinh doanh cá thể, đô thị, văn hoá, lao động..., cung cấp các thông tin hướng dẫn thủ tục hành chính, thông tin tra cứu khác. Giúp cho người dân không phải mất nhiều thời gian và công sức


Mục đích:

Hệ thống Website cung cấp các chức năng tiếp nhận các loại hồ sơ qua mạng. Cung cấp thông tin tình hình hộ kinh doanh cá thể, đô thị, văn hoá, lao động..., cung cấp các thông tin hướng dẫn thủ tục hành chính, thông tin tra cứu khác. Giúp cho người dân không phải mất nhiều thời gian và công sức

Mô tả chức năng:

Giải pháp xây dựng phần mềm: được xây dựng thành 2 phần:

Đăng ký hồ sơ trực tuyến(cổng thông tin điện tử):

 • Đối tượng đăng ký hồ sơ:
  • Tìm hiểu thông tin liên quan đến thủ tục hồ sơ quan tâm
  • Thực hiện khai báo theo các mẫu hồ sơ được cung cấp
  • Đăng ký tài khoản để tham gia dịch vụ đăng ký trực tuyến
  • Hỏi đáp các thông tin liên quan đến đăng ký hồ sơ thủ tục quan tâm
  • Đăng ký thông tin hồ sơ trực tuyến bằng tài khoản được cấp
  • Gửi hồ sơ đăng ký (điện tử) qua mạng
  • Nhận các thông báo liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ
  • Nhận kết quả .

Quản lý hồ sơ ( phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một cửa)

 • Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
  • Tiếp nhận hồ sơ của đối tượng gửi hồ sơ
  • Tiếp nhận hồ sơ qua mạng
  • Gửi giấy yêu cầu bổ sung hồ sơ
  • Chuyển hồ sơ qua mạng cho người giao xử lý
  • Chuyển hồ sơ xử lý theo luồng xử lý
  • Tiếp nhận kết quả xử lý
  • Gửi trả kết quả cho đối tượng đăng ký hồ sơ
  • Chuyên viên phòng ban
   • Xử lý chính:
    • Xem xét hồ sơ gửi đến
    • Yêu cầu bổ sung, làm rõ hồ sơ
    • Cập nhật thông tin xử lý hồ sơ
    • Chuyển ký duyệt
 • Thống kê, báo cáo
  • Lập báo cáo thống kê chuyên ngành
  • Quản trị hệ thống
   • Quản lý các thông tin danh mục
   • Quản lý người dùng
   • Quản lý quyền truy cập của người dùng
   • Quản lý các thông tin cấu hình vận hành của chương trình