Dịch vụ Visa - vé máy bay

Hỗ trợ phần mềm

  • Nguyễn Thúy Ngần

   Tel: 01689902170

   Skype:

  • Dương Việt Hùng

   Tel: 0903267002

   Skype:

  • Đinh Công Vĩnh

   Tel: 0943246111

   Skype:

Hỗ trợ phòng vé

  • Đàm Thanh An

   Tel: 0988 980 190

   Skype:

  • Lê Tuyết Nga

   Tel: 0984 990 481

   Skype:

Liên kết

Trang chủ /  Phần mềm cải cách hành chính

Phần mềm quản lý công tác bầu cử và kiểm phiếu qua mạng (Số lượt xem: 5472)

Chương trình phần mềm kiểm phiếu bằng máy vi tính phục vụ công tác bầu cử các cấp được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, chính xác và an toàn trong quá trình vận hành hệ thống.


Mục tiêu:

-  Phần mềm này hỗ trợ việc tổng hợp kết quả bầu cử qua mạng và xây dựng biên bản kiểm phiếu tự động, tiết kiệm thời gian và thay thế hoàn toàn thao tác thủ công của ban kiểm phiếu đại hội.

-  Phần mềm này cũng có chức năng quản lý cơ sở dữ liệu đại biểu dự đại hội, cập nhật toàn bộ thông tin về hồ sơ đại biểu, cho phép khai thác những tiêu chí quản lý phục vụ quá trình hoạt động của ban thẩm tra tư cách đại biểu.

-  Phần mềm giúp quản lý và phân tích chất lượng đại biểu được nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ và công sức của bộ phận làm công tác phân bổ đại biểu dự đại hội.

Các chức năng cơ bản của phần mềm

Nhóm chức năng quản lý đại biểu ứng cử

-         Nhập mới thông tin đại biểu ứng cử

-         Chỉnh sửa thông tin về đại biểu ứng cử

-         Tìm kiếm, tra cứu thông tin về đại biểu ứng cử

Nhóm chức năng quản lý hệ thống

-         Cấu hình hệ thống (Chỉnh sửa thông tin đơn vị, số phiếu…)

-         Chỉnh sửa, bổ xung các bộ phận tham gia kiểm phiếu

-         Chỉnh sửa, bổ xung các người tham gia sử dụng hệ thống.

Nhóm chức năng kiểm phiếu

-         Quản lý số phiếu bầu cử

-         Theo dõi số phiếu bầu cho các đại biểu ứng cử

Nhóm chức năng lập báo cáo, thống kê về bầu cử

-         Báo cáo thống kê tình hình bầu cử của các đại biểu theo khu vực bầu cử

-         Báo cáo chi tiết số phiếu được bầu cho các đại biểu

-         Thống kê danh sách trúng cử của đại biểu ứng cử


THA.,Co LTD


Tệp tin đính kèm: [Tải tệp tin]