Dịch vụ Visa - vé máy bay

Hỗ trợ phần mềm

  • Nguyễn Thúy Ngần

   Tel: 01689902170

   Skype:

  • Dương Việt Hùng

   Tel: 0903267002

   Skype:

  • Đinh Công Vĩnh

   Tel: 0943246111

   Skype:

Hỗ trợ phòng vé

  • Đàm Thanh An

   Tel: 0988 980 190

   Skype:

  • Lê Tuyết Nga

   Tel: 0984 990 481

   Skype:

Liên kết

Trang chủ /  Phần mềm cải cách hành chính

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Số lượt xem: 3407)

Phần mềm hỗ trợ công tác quản lý văn bản đến, văn bản đi và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước gồm việc lưu trữ văn bản và quản lý quá trình xử lý và thông tin xử lý đối với các văn bản trong hệ thống


Phần mềm quản lý văn bản đi đến hỗ trợ các quy trình quản lý sau :

Quản lý văn bản đến

-       Vào sổ văn bản đến

-       Tiếp nhận văn bản đến qua mạng

-       Phân công, phân phối văn bản đến

-       Xử lý và theo dõi tiến độ xử lý văn bản đến

-       Theo dõi văn bản đến theo từng lãnh đạo

-       Báo cáo tình hình xử lý văn bản đến

-       Tra cứu văn bản đến

Quản lý văn bản đi:

-       Tạo lập văn bản dự thảo

-       Trình duyệt văn bản dự thảo

-       Duyệt văn bản đi

-       Vào sổ văn bản đi

-       Tra cứu văn bản đi

-       Tổng hợp báo  cáo văn bản đi

Theo dõi văn bản

-       Theo dõi tình hình xử lý văn bản đến

-       Theo dõi tình hình xử lý và ban hành văn bản đi

-       Theo dõi kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo

Gửi nhận văn bản

-       Gửi văn bản

-       Nhận văn bản

Quản lý hồ sơ công việc:

-       Tạo lập hồ sơ công việc

-       Đưa văn bản đến, văn bản đi vào hồ sơ công việc

-       Cập nhật ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo

-       Xử lý hồ sơ công việc

-       Theo dõi hồ sơ công việc

Quản lý phiếu trình

-       Tạo lập và trình duyệt phiếu trình

-       Duyệt phiếu trình xử lý công việc

-       Duyệt phiếu trình trên hệ thống

Cung cấp thông tin phục vụ quản lý, điều hành: bao gồm việc tra cứu các văn bản, hồ sơ công việc đang giải quyết hoặc đã giải quyết xong ; thống kê tình hình xử lý, tham mưu soạn thảo văn bản để đánh giá chất lượng cán bộ ; in ấn các loại sổ văn bản ;

Lưu trữ toàn văn văn bản dưới dạng các file đính kèm với các định dạng như .doc, .xls, .pdf, .gif, .jpeg,

Các lợi ích khi sử dụng:

-       Toàn bộ văn bản đến và văn bản đi được quản lý trên hệ thống phần mềm

-       Kết quả xử lý văn bản đến được theo dõi qua hệ thống mạng

-       Tình hình dự thảo và phê duyệt văn bản đi được thực hiện trên mạng

-       Lãnh đạo theo dõi được tình hình hoạt động của cơ quan để có thể chỉ đạo kịp thời, thông suốt công việc của cơ quan

-       Công tác quản lý sổ văn bản được đơn giản và theo dõi chặt chẽ trên phần mềm

-       Việc xử lý, giải quyết công việc bằng hồ sơ công việc trên mạng sẽ được thực hiện nhanh chóng hơn, đơn giản hơn

-       Việc luân chuyển văn bản trên mạng rút ngắn thời gian gửi/nhận văn bản và thời gian trao đổi thông tin.

-       Giảm thiểu được công tác lưu trữ và in ấn trong quá trình xử lý văn bản, tiết kiệm kinh phí hoạt động điều hành thường xuyên của đơn vị.


THA