Dịch vụ Visa - vé máy bay

Hỗ trợ phần mềm

  • Nguyễn Thúy Ngần

   Tel: 01689902170

   Skype:

  • Dương Việt Hùng

   Tel: 0903267002

   Skype:

  • Đinh Công Vĩnh

   Tel: 0943246111

   Skype:

Hỗ trợ phòng vé

  • Đàm Thanh An

   Tel: 0988 980 190

   Skype:

  • Lê Tuyết Nga

   Tel: 0984 990 481

   Skype:

Liên kết

Trang chủ /  Phần mềm cải cách hành chính

Phần mềm Quản lý người có công (Số lượt xem: 3908)

- Phần mềm quản lý người có công nhằm góp phần tin học quá trình xử lý thông tin, giải quyết thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

- Cơ chế góp phần đáp ứng yêu cầu sự phát triển kinh tế.

- Xã hội, tạo điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế.


 

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGƯỜI CÓ CÔNGMỤC TIÊU :


- Đẩy mạnh được một bước về triển khai ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính.

- Đồng bộ và quy chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu thông tin về hồ sơ người có công, phục vụ cho mục tiêu tổng hợp được một cách hiệu quả trên quy mô toàn tỉnh, phục vụ công tác của lãnh đạo ở tầm vĩ mô.

- Góp phần phổ cập trình độ, nhận thức và ứng dụng CNTT diện rộng cho cán bộ viên chức Nhà nước ở nhiều cơ quan đơn vị.

- Góp phần khai thác sử dụng hiệu quả các đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT mà tỉnh đã đầu tư trước nay

- Phần mềm là công cụ hữu ích góp phần thực hiện các công việc quản lý và chuyên môn tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

- Trình độ ứng dụng CNTT của cán bộ nhân viên được nâng cao.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước bằng việc ứng dụng công nghệ mới, hướng đến hòa nhập được dần với xu thế hiện đại hóa nền hành chính của Nhà nước, xu thế của chính phủ điện tử.

- Phần mềm giúp thực hiện tốt việc cập nhật và theo dõi thông tin đang quản lý về hồ sơ người có công, đồng thời giúp lưu trữ, in ấn, kiểm tra, tìm kiếm, tra cứu khi có nhu cầu và tiện việc theo dõi, báo cáo số liệu chính xác.

- Hệ thống cung cấp đầy đủ chức năng và thông tin về người có công giúp cho việc quản lý, thụ lý hồ sơ người có công dễ dàng và thuận lợi

 

NHỮNG CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM


1. Chức năng quản lý nghiệp vụ


+    Bản trích lục hồ sơ của cá nhân từng loại đối tượng riêng

+    Danh sách từng đối tượng của xã, phường, thị trấn

+    Tổng hợp đối tượng của toàn tỉnh

+    Tổng hợp số liệu người có công theo từng diện

+    Trích lục hồ sơ người có công

+    In trích lục hồ sơ và in toàn bộ hồ sơ, in các quyết định kèm theo

+    Quản lý đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp và chính sách khác theo hồ sơ

+    Chống giải quyết trùng về hưởng chế độ BHYT và mai táng phí

+    Tổng hợp danh sách trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với những người có niên hạn

+    Tổng hợp danh sách thông báo cho con thương binh, bệnh binh, liệt sỹ khi hết tuổi hưởng trợ cấp

+    Quản lý chế độ chống trùng và giải quyết chế độ điều dưỡng

 

2. Chức năng quản lý hồ sơ dữ liệu


+    Hồ sơ liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ

+    Hồ sơ thương binh

+    Hồ sơ bệnh binh

+    Hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

+    Hồ sơ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

+    Hồ sơ bà mẹ Việt Nam anh hùng

+    Hồ sơ cán bộ lão thành cách mạng

+    Hồ sơ cán bộ tiền khởi nghĩa

+    Hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng

+    Hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

+    Chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình

+    Chế độ điều dưỡng

+    Chế độ ưu đãi học sinh, sinh viên

+    Chế độ bảo hiểm y tế

+    Cho phép trích lục hồ sơ của từng cá nhân

+    Danh sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của xã, phường, thị trấn

+    Tổng hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của quận, huyện, thành phố, số người hưởng mức 1, hưởng mức 2, hiện đang hưởng trợ cấp, đã dừng trợ cấp

 

3. Chức năng hệ thống


+    Đăng nhập và hủy đăng nhập

+    Thiết lập cấu hình hệ thống

+    Thay đổi mật khẩu

+    Quản trị hệ thống: Tạo lập và phân quyền vai trò hệ thống, phân quyền truy cập cho các tài khoản

+    Xem in nhật ký sử dụng hệ thống

+    Sao lưu và phục hồi dữ liệu