Dịch vụ Visa - vé máy bay

Hỗ trợ phần mềm

  • Nguyễn Thúy Ngần

   Tel: 01689902170

   Skype:

  • Dương Việt Hùng

   Tel: 0903267002

   Skype:

  • Đinh Công Vĩnh

   Tel: 0943246111

   Skype:

Hỗ trợ phòng vé

  • Đàm Thanh An

   Tel: 0988 980 190

   Skype:

  • Lê Tuyết Nga

   Tel: 0984 990 481

   Skype:

Liên kết

Trang chủ /  Phần mềm cải cách hành chính

Phần mềm điều hành tác nghiệp và quản lý công việc nội bộ (Số lượt xem: 11278)

Là bộ các công cụ phần mềm giúp các cơ quan, tổ chức quản lý các công việc văn phòng theo mô hình văn phòng điện tử


 

Các phân hệ chính của phần mềm:

-      Tổng hợp thông tin tình hình giải quyết công việc trong tuần phục vụ cho công tác giao ban của cơ quan hàng tuần

-       Quản trị thông tin nội bộ: cho phép cập nhật, chia sẻ các thông tin trong toàn cơ quan phục vụ công việc hàng ngày; …

-       Lập lịch công tác của lãnh đạo, duyệt lịch công tác của lãnh đạo và tra cứu trên hệ thống mạng nội bộ của cơ quan:

-       Tổng hợp thông tin về tình hình xử lý văn bản đi đến và giấy mời tại đơn vị

-       Tổng hợp tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đang áp dụng tại đơn vị

-       Tổng hợp tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại đơn vị

-       Trao đổi thông tin công việc: cho phép thực hiện việc giao việc, báo cáo tình hình tiến độ thực hiện công việc, trao đổi thông tin về công việc ngay trên mạng.

-       Tích hợp thông tin từ các hệ thống thông tin khác phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cơ quan

-       Quản trị người sử dụng và phân quyền tác nghiệp

Các lợi ích khi triển khai và áp dụng phần mềm:

-       Lãnh đạo theo dõi được tình hình hoạt động của cơ quan, tổ chức để có thể chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thông suốt công việc. Việc điều hành, xử lý, giải quyết, theo dõi công việc được thực hiện nhanh chóng hơn, đơn giản hơn, hiệu quả hơn;

-       Tạo ra một môi trường trao đổi, xử lý thông tin trong nội bộ thông qua mạng máy tính. tạo ra thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, cùng với việc nâng cao trình độ quản lý, nâng ca hiệu quả trong các quy trình xử lý thông tin, giải quyết công việc của lãnh đạo, cán bộ với sự hỗ trợ hiệu quả của các phần mềm hoạt động trên mạng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và xử lý công việc;