Dịch vụ Visa - vé máy bay

Hỗ trợ phần mềm

  • Nguyễn Thúy Ngần

   Tel: 01689902170

   Skype:

  • Dương Việt Hùng

   Tel: 0903267002

   Skype:

  • Đinh Công Vĩnh

   Tel: 0943246111

   Skype:

Hỗ trợ phòng vé

  • Đàm Thanh An

   Tel: 0988 980 190

   Skype:

  • Lê Tuyết Nga

   Tel: 0984 990 481

   Skype:

Liên kết

Trang chủ / Phần mềm cải cách hành chính

Hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ công (Số lượt xem: 2520)
Ngày: 13/11/2015

Giải pháp đánh giá sự hài lòng: Để nâng cao chất lượng dịch vụ công tai các cấp Quận/Huyện/Thị Xã mô hình đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân về các dịch vụ công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, chương trình đánh giá sự hài lòng của công dân được triển khai trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, mục đích cho phép tổ chức, công dân góp ý, đánh giá chất lượng, thái độ phục vụ, tiến độ giải quyết các TTHC tại cấp Quận/Huyện/Thị Xã.

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI (Số lượt xem: 2042)
Ngày: 27/05/2015

Quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội  với yêu cầu tin học hóa tác nghiệp quản lý đối tượng bảo trợ xã hội (quản lý hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội, quản lý chi trả hàng tháng, mai táng phí, báo cáo thống kê theo cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh) theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP và các quy định hiện hành

Phần mềm quản lý công tác bầu cử và kiểm phiếu qua mạng (Số lượt xem: 5523)
Ngày: 17/10/2014

Chương trình phần mềm kiểm phiếu bằng máy vi tính phục vụ công tác bầu cử các cấp được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, chính xác và an toàn trong quá trình vận hành hệ thống.

Web dịch vụ hành chính công - Các dịch vụ công trực tuyến  (Số lượt xem: 2249)
Ngày: 13/08/2014

Hệ thống Website cung cấp các chức năng tiếp nhận các loại hồ sơ qua mạng. Cung cấp thông tin tình hình hộ kinh doanh cá thể, đô thị, văn hoá, lao động..., cung cấp các thông tin hướng dẫn thủ tục hành chính, thông tin tra cứu khác. Giúp cho người dân không phải mất nhiều thời gian và công sức

Phần mềm quản lý dự án đầu tư (Số lượt xem: 2200)
Ngày: 13/08/2014

Xây dựng hệ thống “Quản lý dự án đầu tư xây dựng” là một phần trong công việc Tin học hóa Quản lý hành chính của Quận-Huyện và chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ. Chương trình sẽ hệ thống hóa toàn bộ quy trình, thông tin về các dự án đầu tư xây dựng tại UBND Quận-Huyện.

 

Phần mềm quản lý phòng công chứng (quản lý thông tin ngăn chặn và hợp đồng công chứng)  (Số lượt xem: 4800)
Ngày: 13/08/2014
 1. Cho phép các tổ chức công chứng tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, tra cứu thông tin các giao dịch, hợp đồng một cách thống nhất, khoa học. Hệ thống tự động lưu lại thông tin giao dịch của tài sản trong hợp đồng sau mỗi lần giao dịch, điều này giúp tạo nên lịch sử giao dịch đầy đủ của tài sản, là cơ sở đáng tin cậy cho công chứng viên xác định tính hợp lệ của giao dịch tiếp theo liên quan đến tài sản.
Phần mềm Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Số lượt xem: 3020)
Ngày: 13/08/2014

Mục đích:

Quản lý được quá trình tiếp nhận và xử lý biên bản vi phạm hành chính.

Quản lý được việc ra quyết định xử lý vi phạm, các khiếu nại có liên quan, xử lý khiếu nại và ra các quyết định điều chỉnh.

Theo dõi được tang vật tạm giữ và tình hình thực hiện quyết định như: nộp phạt, xử lý tang vật, xử lý tháo dỡ.

Tổng hợp được thông tin từ nhiều nguồn ra quyết định xử lý vi phạm để theo dõi tình hình vi phạm và tái phạm. Theo dõi tình hình vi phạm hành chính theo địa bàn, theo đối tượng vi phạm, theo thời điểm vi phạm, theo điều khoản.

Xây dựng và lưu trữ dữ liệu theo nhiều năm, xây dựng nguồn thông tin quan trọng phục vụ quản lý các đối tượng vi phạm nhiều lần để có cách xử lý hợp lý.

Phần mềm quản lý đăng ký lao động (Số lượt xem: 2075)
Ngày: 13/08/2014

Mục đích:

Quản lý quá trình xử lý hồ sơ của dân, quá trình đăng ký sử dụng lao động của các tổ chức, đơn vị cần sử dụng lao động.

Theo dõi tình hình lao động, sử dụng lao động và các vấn đề liên quan đến lao động trên địa bàn Quận/ Huyện theo nhiều tiêu thức khác nhau như: phường xã, đường phố, khu vực.

Liên kết và theo dõi được tình hình vi phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.

Xây dựng được cơ sở dữ liệu về lao động phục vụ mục đích tra cứu, tổng hợp, lưu trữ và quản lý.

Phần mềm quản lý cấp phép văn hoá  (Số lượt xem: 2160)
Ngày: 13/08/2014

Mục đích:

Quản lý quá trình xử lý hồ sơ từ khâu tiếp nhận ban đầu cho đến khi ra kết quả cuối cùng: được cấp phép, chuyển cho cơ quan chức năng liên quan xử lý hay không cấp phép.

Theo dõi tình hình văn hoá – thể dục thể thao trên địa bàn Quận/ Huyện theo các  tiêu thức khác nhau như: phường xã, đường phố, khu vực.

Liên kết và theo dõi tình hình vi phạm xây dựng để có biên pháp xử lý kịp thời.

Xây dựng được cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích tra cứu, tổng hợp, lưu trữ và quản lý.