Dịch vụ Visa - vé máy bay

Hỗ trợ phần mềm

  • Nguyễn Thúy Ngần

   Tel: 01689902170

   Skype:

  • Dương Việt Hùng

   Tel: 0903267002

   Skype:

  • Đinh Công Vĩnh

   Tel: 0943246111

   Skype:

Hỗ trợ phòng vé

  • Đàm Thanh An

   Tel: 0988 980 190

   Skype:

  • Lê Tuyết Nga

   Tel: 0984 990 481

   Skype:

Liên kết

Trang chủ / Phần mềm cải cách hành chính

Phần mềm Quản lý người có công (Số lượt xem: 3855)
Ngày: 09/07/2012

- Phần mềm quản lý người có công nhằm góp phần tin học quá trình xử lý thông tin, giải quyết thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

- Cơ chế góp phần đáp ứng yêu cầu sự phát triển kinh tế.

- Xã hội, tạo điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế.

Phần mềm Quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng (Số lượt xem: 5099)
Ngày: 09/07/2012

Phần mềm quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng là công cụ tác nghiệp giúp tự động hóa thực hiện các công việc nghiệp vụ thuộc quy trình và thủ tục xét duyệt thi đua khen thưởng, đồng thời là công cụ quản lý và xây dựng kho cơ sở dữ liệu số các thông tin dữ liệu về thi đua khen thưởng của các tập đoàn, tổng công ty, các Tỉnh/ Bộ/ Ngành và đơn vị trực thuộc chính phủ.

Phần mềm quản lý Cán bộ, công chức (Số lượt xem: 5825)
Ngày: 09/07/2012

Quản lý thông tin về cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước là một bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng trong việc quản lý nguồn nhân lực, chính sách cán bộ.

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Số lượt xem: 3370)
Ngày: 06/07/2012

Phần mềm hỗ trợ công tác quản lý văn bản đến, văn bản đi và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước gồm việc lưu trữ văn bản và quản lý quá trình xử lý và thông tin xử lý đối với các văn bản trong hệ thống

Phần mềm Giải pháp Cổng thông tin tích hợp  (Số lượt xem: 2906)
Ngày: 06/07/2012

Là bộ phần mềm Giải pháp Cổng thông tin tích hợp, cho phép nhanh chóng xây dựng và duy trì một hệ thống thông tin trên mạng Internet hay Intranet, với đầy đủ các dịch vụ sẵn sàng cho một Web site chuyên nghiệp. Tất cả các dịch vụ được tích hợp trong một giao diện thống nhất, hoàn toàn trên môi trường Web