HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG

911 Views
#

Giải pháp đánh giá sự hài lòng: Để nâng cao chất lượng dịch vụ công tai các cấp Quận/Huyện/Thị Xã mô hình đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân về các dịch vụ công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, chương trình đánh giá sự hài lòng của công dân được triển khai trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, mục đích cho phép tổ chức, công dân góp ý, đánh giá chất lượng, thái độ phục vụ, tiến độ giải quyết các TTHC tại cấp Quận/Huyện/Thị Xã.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Đối với công dân và tổ chức

 • Bộ phận một cửa liên thông được thực hiện tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân kiểm tra, giám sát các thủ tục, quy trình, lệ phí đóng theo quy định; tiết kiệm được thời gian, công sức và yên tâm, tin cậy vào cơ quan hành chính nhà nước.
 • Góp phần cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hóa phòng làm việc của bộ phận một cửa, phương tiện hiện đại; công dân và tổ chức khi đến giao dịch được tôn trọng, được phục vụ, thể hiện sự ưu việt của phương thức làm việc mới theo hướng cải cách, phát triển.
 • Giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước.
 • Góp phần chống tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, công chức. Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức.
 • Nâng cao chất lượng công vụ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
 • Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân.


1.2 Đối với UBND huyện

 • Lãnh đạo UBND huyện và Trưởng các phòng, ban chức năng sẽ giúp cho công việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện một cách toàn diện, bao quát từ khâu tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết công việc tại bộ phận một cửa, đảm bảo chính xác và quản lý chặt chẽ hơn so với trước đây.
 • Các lĩnh vực giao dịch tại bộ phận một cửa sẽ được công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí trong bảng điện tử tra cứu, hướng dẫn thủ tục hồ sơ và hệ thống quét mã vạch kiểm tra kết quả giải quyết hồ sơ; công dân và các tổ chức được phục vụ trực tiếp một dịch vụ hành chính công hiện đại, công khai, dân chủ khẳng định sự minh bạch trong quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức.

2.  Yêu cầu
Sản phẩm “Hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công” thỏa mãn các yêu cầu sau:

 • Hệ thống hỗ trợ giao diện cho tất cả các thiết bị như: điện thoại, máy tính bảng, máy tính… khi truy cập vào
 • Sử dụng tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị, giải pháp phần mềm, nhân lực hiện có.
 • Xuất thông tin, báo cáo theo yêu cầu quản lý.
 • Bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, khả thi.
 • Thống kê kết quả đánh giá chung đơn vị theo biểu đồ và số liệu
 • Thống kê kết quả đánh giá cán bộ theo xếp hạng


II.  GIỚI THIỆU HỆ THỐNG
1.  Tổng quan
Hệ thống cung cấp chức năng đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công theo các tiêu chí được định nghĩa sẳn trên hệ thống. Sau đó có những thống kê thực tế đối với từng cơ quan cũng như cán bộ. Quản lý các cơ quan có thể dựa vào đó mà điều chỉnh chất lượng dịch vụ hành chính công phục vụ công dân tốt hơn

2.  Chức năng cơ bản
Phần mềm đánh giá sự hài lòng của tổ chức – cá nhân tại bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính là một phần mềm đóng gói đi kèm với thiết bị được phân chia thành 2 khối chức năng chính.

 • Khối chức năng ứng dụng tích hợp vào thiết bị cảm ứng (Module đóng gói cài đặt sẵn vào thiết bị): Là ứng dụng mà người dân, tổ chức khi đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận một cửa thực hiện truy cập và đánh giá. Phần mềm này được kết nối đến phần mềm một cửa thông qua một ứng dụng dịch vụ trung gian (Web service) để lấy thông tin tự động theo thủ tục công dân đang giao dịch, không cần mã hồ sơ.
 • Khối chức năng ứng dụng cài đặt trên máy chủ (Module chức năng của phần mềm đóng gói): Đây là Module ứng dụng được cài đặt trên máy chủ, chạy trên nền web – base, các cán bộ quản lý có thể truy cập vào và xem các báo cáo thống kê về tình hình đánh giá mức độ hài lòng, ngoài ra người dân cũng có thể truy cập vào địa chỉ này để đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên một cửa.

3.  Mô hình kết nối

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THA 
- Địa chỉ: P4A2 Tổ 1B phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
- ĐT: (84.4) 38512353 - 04. 66825250 - 04.66807850 / Fax: (84.4) 38512353 / Hotline:0903267002
- Website: http://tha.vn - Email: congtyTHA@gmail.com - MST: 0104516007