PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

4338 Views
#

Quản lý thông tin về cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước là một bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng trong việc quản lý nguồn nhân lực, chính sách cán bộ.

Hồ sơ cán bộ công chức là một trong những tài liệu không thể thiếu trong công tác quản lý cán bộ công chức. Là tài liệu quan trọng có tính pháp lý phản ánh trung thực về nguồn gốc, quá trình trưởng thành, phẩm chất năng lực, phong cách, các hoạt động và mối quan hệ gia đình - xã hội của người cán bộ công chức.

Mục tiêu phần mềm:

Hồ sơ cán bộ công chức là cơ sở giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức nắm được thông tin đầy đủ nhất về người cán bộ, công chức, cung cấp những thông tin tin cậy để phân biệt được phẩm chất chính trị, năng lực công tác, đạo đức tác phong, hoàn cảnh gia đình, quan hệ xã hội của cán bộ công chức phục vụ cho công tác sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ, công chức.

Hồ sơ cán bộ công chức còn là căn cứ để cơ quan quản lý và sử dụng theo dõi và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được đầy đủ và chính xác hơn, làm cơ sở để đánh giá, tuyển chọn và khen thưởng những cán bộ công chức tận tụy, gương mẫu và thực hiện chế độ bảo hiểm đối với cán bộ công chức.

Hiện nay, trong các cơ quan hành chính nhà nước, việc quản lý hồ sơ cá nhân của cán bộ công chức hầu như được quản lý bằng cách đưa danh sách trích ngang vào sổ và khi cần thiết thì cũng tra cứu bằng cách tìm kiếm thông tin từ những hồ sơ này. Việc lưu trữ như vậy đem lại không ít những khó khăn cho cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý. Với cách quản lý thủ công như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian và khó khăn do thông tin cán bộ công chức biến đổi thường xuyên. Vì vậy việc áp dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý là hết sức cần thiết và mang lại nhiều ý nghĩa to lớn.

Nắm bắt được tình hình trên, Công ty đã xây dựng và triển khai thành công giải pháp phần mềm ứng dụng quản lý cán bộ công chức cho các địa phương trên cả nước. Đến nay, sau nhiều năm sử dụng, phần mềm này đã chứng minh được khả năng đáp ứng rất tốt cho mục tiêu quản lý cán bộ công chức tại các đơn vị quản lý.

Những chức năng chính của phần mềm:

 • Quản lý thông tin tuyển dụng, tập sự, thử việc của cán bộ công chức.
 • Quản lý hồ sơ CBCC gồm: thông tin sơ yếu lý lịch cá nhân và các quá trình như đào tạo, hoạt động Đảng, Đoàn, công tác...
 • Nâng lương định kỳ
 • Nâng ngạch công chức
 • Điều động, thuyên chuyển công tác cán bộ
 • Quản lý quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ
 • Quản lý khen thưởng, kỷ luật
 • Đánh giá, nhận xét cán bộ định kỳ hoặc đột xuất
 • Quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cán bộ
 • Quản lý nghỉ việc, thôi việc, hưu trí
 • Quản lý thông tin các cán bộ đã qua các cương vị lãnh đạo đảng, chính quyền qua các thời kỳ nhằm thực hiện công tác chính sách, liên hệ khi cần
 • Quản lý thông tin các cơ quan, cá nhân quan trọng hoặc thường xuyên có quan hệ công tác cơ quan

Hiệu quả mang lại:

 • Thống nhất và tin học hóa quy trình quản lý CBCC.
 • Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT
 • Quản lý chặt chẽ, kịp thời các biến động về nhân sự.
 • Cung cấp đầy đủ tổng hợp, chi tiết thông tin về CBCC và phòng ban
 • Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu báo cáo, thống kê cho các biểu mẫu, báo cáo về quản lý CBCC theo các quy định của Bộ Nội vụ
 • Tổ chức quản lý lưu trữ thông tin trên hệ thống vi tính.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THA 
- Địa chỉ: P4A2 Tổ 1B phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
- ĐT: (84.4) 38512353 - 04. 66825250 - 04.66807850 / Fax: (84.4) 38512353 / Hotline:0903267002
- Website: http://tha.vn - Email: congtyTHA@gmail.com - MST: 0104516007