PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘ TỊCH (ĐÁP ỨNG LUẬT HỘ TỊCH SỐ 60/2014/QH13)

1968 Views
#

Phần mềm quản lý hộ tịch (HOTICH.VN) là công cụ giúp Ủy ban nhân dân các Xã/Phường/Thị trấn, Phòng Tư pháp các Quận/Huyện/Thị xã, Sở Tư pháp các tỉnh/Thành phố, Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, Cục lãnh sự – Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp thực hiện các nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch.

Mục tiêu phần mềm:

 • Cho phép quản lý toàn bộ thông tin hồ sơ hộ tịch của từng công dân và đơn vị.
 • Theo dõi và cập nhật thông tin xử lý theo các tiến trình xử lý hồ sơ hộ tịch đã được sự thông qua của Lãnh đạo.
 • Đảm bảo cung cấp thông tin được các bước xử lý hồ sơ một cách nhanh nhất nhằm có đầy đủ thông tin để trả lời công dân khi có yêu cầu và cho các lãnh đạo khi giám sát công tác các bộ phận.
 • Thống nhất các biểu mẫu hộ tịch các cấp quận/huyện, phường/xã.
 • Hỗ trợ và đảm bảo tài liệu khi điều chuyển cán bộ giữa các bộ phận, thông tin xử lý đựơc lưu giữ tập trung sẽ tạo điều kiện cho các cán bộ mới tiếp nhận công việc một cách nhanh chóng và không bị gián đoạn.
 • Hỗ trợ công dân tra cứu tình trang hồ sơ hộ tịch trên địa bàn thành phố.
 • Đưa ra các báo cáo thống kê định kỳ hay đột xuất để các cấp Lãnh đạo có phương án theo dõi đôn đốc, đánh giá kịp thời các công tác xử lý hồ sơ và có các quyết định đúng đắn trong chỉ đạo điều hành.

Ưu điểm phần mềm:

 • Kết nối với hệ thống một cửa điện tử
 • Phần mềm kết nối trực tiếp với hệ thống một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch, thông báo lịch hẹn trả hồ sơ cho công dân
 • Không cần cài đặt phần mềm, đăng ký tài khoản là dùng được ngay phần mềm 100% chạy trên Web, đơn vị không cần phải cài đặt phần mềm, chỉ cần đăng ký tài khoản là dùng được ngay
 • An toàn và bảo mật
 • Phần mềm và dữ liệu được đặt tại trung tâm dữ liệu (data center) đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier 3, độ an ninh, an toàn và tin cậy đạt 100%
 • Hệ thống sao lưu dữ liệu tự động được thực hiện liên tục đề phòng rủi ro, có thể khôi phục bất cứ khi nào sự cố xảy ra.
 • Mọi giao dịch đều được mã hóa theo chuẩn quốc tế SSL (Secure Socket Layer), đảm bảo nếu dữ liệu trong quá trình truyền dẫn bị lấy cắp thì cũng không sử dụng được.
 • Phân quyền đến từng người dùng, truy vết được mọi giao dịch của người dùng với hệ thống.

Các chức năng của hệ thống phần mềm (đáp ứng Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13)

 • Hỗ trợ quy trình tác nghiệp, xử lý nghiệp vụ: Tiếp nhận hồ sơ, in biên nhận, chứng nhận trích lục, mất bộ, đăng ký khai sinh, trích lục khai sinh, đăng ký kết hôn, trích lục kết hôn, đăng ký nhận nuôi con nuôi, trích lục con nuôi, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, trích lục công nhận cha, mẹ, con, đăng ký nhận giám hộ, chấm dứt giám hộ, trích lục, đăng ký khai tử, cho phép mai táng, trích lục khai tử, cải chính hộ tịch.
 • Xem và theo dõi tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hộ tịch.
 • Tra cứu, truy tìm, theo dõi và in các báo cáo thống kê.
 • Đưa thông tin lên Web .
 • Quản lý hệ thống các danh mục .
 • Quản trị hệ thống: quản lý người dùng, quản lý sao lưu, phục hồi dư liệu khi có sự cố, bảo mật hệ thống.
 • Thực hiện các nghiệp vụ hộ tịch cho công dân Việt Nam tại UBND Xã/Phường/Thị trấn
  • Đăng ký khai sinh
  • Đăng ký kết hôn
  • Xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Trích lục khai sinh
  • Trích lục kết hôn
  • Trích lục khai tử
  • Đăng ký việc nuôi con nuôi
  • Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ
  • Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.
  • Thay đổi cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch
  • Điều chỉnh hộ tịch
  • Đăng ký lại hộ tịch
  • Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch
 • Thực hiện các nghiệp vụ hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại Phòng Tư pháp Quận/Huyện
  • Đăng ký khai sinh cho trẻ em có cha hoặc mẹ là người nước ngoài
  • Đăng ký kết hôn với người nước ngoài
  • Đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam
  • Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
  • Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài
  • Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh, đăng ký lại hộ tịch cho công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước thường trú
  • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch, cấp lại bản chính Giấy khai sinh
  • Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
  • Thay đổi cải chính cho công dân trên 14 tuổi, Điều chỉnh hộ tịch
  • Tự động tổng hợp báo cáo
 • Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp có thể xem được các Sổ hộ tịch, Báo cáo thống kê số liệu hộ tịch của toàn Huyện, Tỉnh ngay sau khi UBND Xã nhập dữ liệu vào phần mềm

​​Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý hộ tịch theo quy định của nhà nước:

 • Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 do Quốc hội Khóa XIII kỳ họp thứ 8 ban hành ngày 20/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.
 • Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.
 • Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 02/01/2016.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THA 
- Địa chỉ: P4A2 Tổ 1B phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
- ĐT: (84.4) 38512353 - 04. 66825250 - 04.66807850 / Fax: (84.4) 38512353 / Hotline:0903267002
- Website: http://tha.vn - Email: congtyTHA@gmail.com - MST: 0104516007